Ilford

MODEL: Sportsman Auto - FILMTYPE: 135 24x36 - OBJEKTIV: ...

Agfa

MODEL: Silette F - FILMTYPE: 135 24x36 - OBJEKTIV: Color - ...

Kodak

MODEL: Instamatic 314 - FILMTYPE: 126 28x28 - OBJEKTIV: ...

Agfa

MODEL: Iso-Rapid 1F - FILMTYPE: KB 24x24 - OBJEKTIV: Isinar ...

Agfa

MODEL: Iso-Rapid 1C - FILMTYPE: 135 24x36 - OBJEKTIV: ...

Agfa

MODEL: Agfamatic 2008 Sensor - FILMTYPE: 110 13x17 - ...

Hanimex

MODEL: 35 C1 sort - FILMTYPE: 135 24x36 - OBJEKTIV: ...

Haking

MODEL: Vision I rød - FILMTYPE: 135 24x36 - OBJEKTIV: ...

Kodak

MODEL: Instamatic 56x - FILMTYPE: 126 28x28 - OBJEKTIV: ...

Kodak

MODEL: Instamatic 104 - FILMTYPE: 126 28x28 - OBJEKTIV: ...

Kodak

MODEL: Instamatic 277x - FILMTYPE: 126 28x28 - OBJEKTIV: ...

Kodak

MODEL: Disc 4000 - FILMTYPE: Disc-film 8x10,5 - OBJEKTIV: ...

K 110

MODEL: ET Telefoto - FILMTYPE: 110 13x17 - OBJEKTIV: - ...

Cosina

MODEL: CS 2 - FILMTYPE: 135 24x36 - OBJEKTIV: Cosinon 50 ...

Agfa

MODEL: Iso-Pak - FILMTYPE: 126 28x28 - OBJEKTIV: Meniscus ...

Polaroid

MODEL: 1000 Land Camera - FILMTYPE: Straksfremkald. 8x8 - ...

Agfa

MODEL: Agfamatic 100 Sensor - FILMTYPE: 126 28x28 - ...

Konica

MODEL: EE Matic - FILMTYPE: 135 24x36 - OBJEKTIV: Hexanon ...

Kodak

MODEL: Instamatic 233 - FILMTYPE: 126 28x28 - OBJEKTIV: ...

Kodak

MODEL: Instamatic 77x - FILMTYPE: 126 28x28 - OBJEKTIV: ...

Kodak

MODEL: Box 620 - FILMTYPE: 120 6x9 - OBJEKTIV: Meniscus - ...

Kodak

MODEL: Instamatic 76x - FILMTYPE: 126 28x28 - OBJEKTIV: ...

Agfa

MODEL: Silette A Pronto - FILMTYPE: 135 24x36 - OBJEKTIV: ...

Kodak

MODEL: Disk 3500 - FILMTYPE: Discfilm 8x10,5 - OBJEKTIV: ...