Kompakt

KOMPAKT

Agfa

MODEL: Silette Vario - FILMTYPE: 135 24x36 - OBJEKTIV: Agfa ...

Zeiss

MODEL: Ikon Contina II A - FILMTYPE: 135 24x36 - OBJEKTIV: ...

Kodak

MODEL: Retinette IA type 042 - FILMTYPE: 135 24x36 - ...

Wirgin

MODEL: Edixa - FILMTYPE: 135 24x36 - OBJEKTIV: Cassar ...

Arette

MODEL: Automatic S - FILMTYPE: 135 24x36 - OBJEKTIV: Color ...

Voigtländer

MODEL: Vitoret F Vaskar - FILMTYPE: 135 24x36 - OBJEKTIV: ...

Canon

MODEL: Canonet 28 I - FILMTYPE: 135 24x36 - OBJEKTIV: Canon ...

Ilford

MODEL: Sportsman vario - FILMTYPE: 135 24x36 - OBJEKTIV: ...

Dacora

MODEL: Super Dignette 250 LK - FILMTYPE: 135 24x36 - ...

Agfa

MODEL: Optima 500 Sensor - FILMTYPE: 135 24x36 - OBJEKTIV: ...

Page 1 of 87